Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: đường Bùi viện- Phú Thủy -Phan Thiết

75m2 m2

11/07/2019

Khu vực: Phú Tài, Phan Thiết

Giá bán: 3 tỷ 1
Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: đường Lương Văn Năm-Phú Tài -Phan Thiết

142m2 m2

11/07/2019

Khu vực: Phú Tài, Phan Thiết

Giá bán: 5 tỷ
🔊🔊Bán nhà mặt tiền đường Lương Văn Năm 📣📣📣

Địa chỉ: đường Lương Văn Năm . Phường Phú Tài - Thành Phố Phan Thiết

162m2 m2

09/07/2019

Khu vực: Phú Tài, Phan Thiết

Giá bán: 5 tỷ
Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: Lương Văn Năm-Phú Tài-Phan Thiết

142m2 m2

08/07/2019

Khu vực: Phú Tài, Phan Thiết

Giá bán: 5 tỷ
🔊🔊Bán nhà mặt tiền đường Lương Văn Năm 📣📣

Địa chỉ: đường Lương Văn Năm , phường Phú Tài , Phan THiết

162m2 m2

08/07/2019

Khu vực: Phú Tài, Phan Thiết

Giá bán: 5 tỷ
Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: Lương văn Năm, Phú Tài ,Phan Thiết, Bình Thuận

142m2 m2

04/07/2019

Khu vực: Phú Tài, Phan Thiết

Giá bán: 5 tỷ
🔊🔊🔊Bán nhà mặt tiền đường Lương Văn Năm 📣📣📣

Địa chỉ: Bán nhà mặt tiền đường Lương Văn Năm 

162m2 m2

05/07/2019

Khu vực: Phú Tài, Phan Thiết

Giá bán: 5 tỷ