BÁN NHÀ NỘI THÀNH PHAN THIẾT GẦN OCEAN DUNE

Địa chỉ: Ngô Thị Nhậm ,Phú Thủy ,Phan Thiết

135m2 m2

11/10/2019

Giá bán: 5 tỷ xx
Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến -Phú Trinh- Phan THiết

100,79m2 m2

11/07/2019

Giá bán: 2.5 tỷ
Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: Bùi Viện-Phú thủy- Phan Thiết

m2

09/07/2019

Giá bán:
Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: Bùi Viện -Phú Thủy -Phan Thiết

75m2 m2

08/07/2019

Giá bán: 3 tỷ 1
Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: Bùi viện -Phú Thủy -Phan Thiết

75m2 m2

05/07/2019

Giá bán: 3 tỷ 1
Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: Bùi Viện-Phú Thủy-Phan Thiết

75m2 m2

05/07/2019

Giá bán: 3 tỷ 1