Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: đường Lương Ngọc Quyến-Phú trinh- Phan Thiết

100,79m2 m2

09/07/2019

Khu vực: Phú Trinh, Phan Thiết

Giá bán: 2 tỷ5
Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: Phú Trinh -phan Thiết

100,79m2 m2

08/07/2019

Khu vực: Phú Trinh, Phan Thiết

Giá bán: 2 tỷ5
Bán nhà

Địa chỉ: hẻm lương ngọc quyến phường phú trinh tp phan thiết

100,29 m2 m2

06/07/2019

Khu vực: Phú Trinh, Phan Thiết

Giá bán: 2 tỷ 5
Bán nhà nội thành Phan Thiết

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến-Phú Trinh_Phan Thiết

100,79m2 m2

05/07/2019

Khu vực: Phú Trinh, Phan Thiết

Giá bán: 2 tỷ5