Bán đất đảo Phú Quý

Địa chỉ: Tam Thanh ,Phú Quý ,Bình Thuận

15.000m2 m2

18/09/2019

Khu vực: Tam Thanh, Phú Quí

Giá bán: 2tr7/m2
Bán đất đảo Phú Quý

Địa chỉ: vịnh Triều Dương , xã Tam Thanh,Phú Quý,Binh Thuận

15000 m2

04/09/2019

Khu vực: Tam Thanh, Phú Quí

Giá bán: 2.7 triệu/m2
Bán đất đảo Phú Quý

Địa chỉ: Vịnh Triều Dương- Tam Thanh -Phú Quý-Phan Thiết

15.000m2 m2

09/07/2019

Khu vực: Tam Thanh, Phú Quí

Giá bán: 3tr5/m2
Bán đất đảo phú quý

Địa chỉ: Vịnh Triều Dương

15000m2 m2

06/07/2019

Khu vực: Tam Thanh, Phú Quí

Giá bán: 3tr5/ m2
Bán đất đảo Phú Quý

Địa chỉ: Bán đất Vịnh Triều Dương ,xã Tam Thanh, Phú Quý , Phan Thiết .

15.000m2 m2

03/07/2019

Khu vực: Tam Thanh, Phú Quí

Giá bán: 3tr5/m2